LEGAL & PRIVACY 

WETTELIJK BERICHT

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website. De consument beschikt niet over het recht van de aankoop af te zien.


DE ONDERNEMING

 USA Travel Consultants NV 

Louis Schmidtlaan 75,
B-1040 Brussel

Tel : 02/734 97 00

e-mail :  info@usatravel.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0445.496.947

Vergunning A 1752 afgeleverd door Cocof, rue des palais 42 - 1030 Brussel

Verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel

Professionele aansprakelijkheid verzekerd door Axa Souverainlaan, 25 - 1170 Brussel

USA Travel erkent de bevoegdheid en de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

USA TRAVEL Consultants S.A. is lid van ABTO en erkent de internetgedragscode van ABTO

 DE BESCHERMING VAN DE INTELLECTUELE RECHTEN OP DE SITE EN ZIJN INHOUD 

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen... zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van USA Travel of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

PRIVACY POLICY 

USA Travel respecteert je recht op privacy. Jouw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Met deze privacy verklaring informeren wij je over onze werkwijze en wat er met jouw gegevens wordt gedaan.

Surfen

Voor het surfen op onze site vragen wij geen persoonlijke gegevens van je. Telkens wanneer je onze website bezoekt, registreren wij wel je klikgedrag. Dat wil zeggen de pagina’s die je bezoekt, de bestemmingen die je opvraagt en vanaf welke pagina je onze website weer verlaat. Dit doen wij alleen om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van onze website te meten. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek. Zo kunnen wij onze website en ons aanbod nog beter afstemmen op onze klanten.

Boeken
Voor een boeking hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Dit zijn je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot je boeking. Denk hierbij aan verzekeringen, facturen, tickets of het bereiken van thuisblijvers in noodgevallen. 

Nieuwsbrief
Wanneer je je hebt aangemeld voor de USA Travel nieuwsbrief, informeren wij je regelmatig per e-mail over onze aanbiedingen. Wens je geen nieuwsbrief meer van ons te ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig. Tevens bevat iedere nieuwsbrief een uitschrijflink. 

Enquête
Voor het invullen van een enquête hoef je geen persoonsgegevens in te voeren. Een enquête gebruiken wij uitsluitend om je mening over onze website of reizen te weten te komen. Ook hiermee kunnen wij onze website en ons aanbod nog beter afstemmen op onze klanten.

Links
USA Travel bevat links naar andere websites. USA Travel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de privacy van andere websites. 

Verwerking van gegevens
USA Travel is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van consumenten worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

Recht op inzag of correctie
De consument heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@usatravel.be mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de consument.

Aansprakelijkheid bij diefstal van gegevens
USA Travel garandeert dat bij misbruik van je persoonsgegevens, die veroorzaakt zijn door tekortkomingen in onze veiligheidsvoorzieningen, wij daarvoor de aansprakelijkheid opnemen en de eventueel bewezen schade vergoeden.
 

COOKIES

Tijdens een bezoek aan de website kunnen automatisch zogenaamde cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Als u tijdens een bepaald bezoek aan de website instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de website.


VERZAKINGSRECHT
 
 

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan herroepen is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website. 

Ingevolge het KB van 18 november 2002 (artikel 139§2 Wet marktpraktijken en consumentenbescherming) worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld. 

Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven door de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Vragen
Heb je nog vragen over deze privacy verklaring? Dan kun je een mail sturen naar info@usatravel.be


CONTACTEER-ONS 

Open van Maandag tot Vrijdag

09u00 tot 18u00


We werken nauw samen met uw reisbureau! Tot ziens!


Per e-mail : info@usatravel.be